Ajankohtaista

VUOSIKOKOUS 19.3. Lisää tietoa täältä.

Lyijyhauleja ei saa käyttää metsästyksessä kosteikkoalueilla eikä niiden suojavyöhykkeillä 15.2.2023 alkaen. Kielto perustuu EU:n komission tammikuussa 2021 hyväksymään lyijyhaulirajoitukseen ja se tulee voimaan koko EU:n alueella.

Kosteikkoalueiksi määritellään kaikki vesialueet, rantaruohikot ja suot sekä turvemaat, jotka voivat olla vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikkoja. 100 metrin levyinen suojavyöhyke alkaa kosteikkoalueen ulkorajasta. 


Menneet tapahtumat

11.9.2022 Kiväärikilpailu Savitaipaleen ampumaradalla
14.8.2022 Kesä- ja hirvikokous majalla
17.7.2022 Trap ja Skeet kilpailut Välijoen ampumaradalla
3.7.2022 Mato-onkikilpailut Kaakkolammella